Lokalradioerne i Brønderslev

NY KØREPLAN

17-06-2017

Nye holdetider i Agersted, Asaa, Flauenskjold og Jerslev

Brønderslev Bibliotek ændrer i køreplanen for Det Mobile Bibliotek fra 1. august.

”Vi håber, at ændringerne giver vores brugere en endnu bedre service”, udtaler bibliotekar Bent Jørgensen.

”Vi ønsker nye brugere får øje på os, flere skolebørn benytter tilbuddet og vi kan være et endnu bedresamlingssted for byens borgere”.​

I Agersted og Asaa ændres åbningstiden om onsdagen fra kl. 16-19 hver anden uge, så Asaa får et 3 timers besøg i de ulige uger og Agersted i de lige uger. 

Med en mere sammenhængende åbningstid, ønsker biblioteket at give borgerne i de 2 byer bedre mulighed for at bruge Det Mobile Bibliotek.

Det giver større mulighed for at bruge mere tid på Borgerservice, IT-hjælp og skoleopgaver, og i højere grad fungere som byens samlingssted. Åbningstiden mandag ændres ikke.

I Jerslev ændres holdepladsen torsdag formiddag fra Voldgade til Toftegårdsskolen, hvor Det Mobile Bibliotek fremover holder ved skolens hovedindgang fra 11.00-12.15. 

Det vil give både lærere og elever god mulighed for at benytte Det Mobile Bibliotek som supplement til skolebiblioteket. 

Samtidig er holdepladsen naturligvis åben for alle i byen, og tirsdag aften holder Det Mobile Bibliotek som nu ved Voldgade fra kl. 17.45-19.00. 

 

I Flauenskjold flyttes holdepladsen mandag aften efter ønske fra foreninger i byen ned til Hallen i perioden 1. september til 31. marts.

I vinterperioden er der mange, der bruger de forskellige tilbud i Hallen og på den måde er det Mobile Bibliotek endnu mere synligt i byen.

Holdepladsen onsdag på Kristianshåbsvej kl. 10-11 forbliver uændret.

”Det er altid et stort puslespil at få køreplanen til at hænge sammen, så vi på bedste måde tilgodeser alle vores brugere”, fortæller bibliotekar Jytte Albrektsen.

”Vi vurderer løbende ønsker og behov, og får vi gode forslag til ændringer, er vi altid lydhøre. Derfor holder vi selvfølgelig øje med hvordan vores brugere tager imod den nye køreplan”.

 

Det Mobile Bibliotek har lukket juli måned og kører ud igen tirsdag 1. august, hvor den nye køreplan træder i kraft.

Køreplanen kan ses på bibliotekets hjemmeside og på skilte ved alle holdepladser.

 

 

Ultimate Web A/S