Lokalradioerne i Brønderslev

PROJEKT ROMANTID

04-05-2018

Jagten på den skjulte tid fortsætter

Hvordan finder vi (igen) tiden og lysten til at læse bøger, som vi gjorde engang?

Det er Brønderslev Bibliotek i gang med at finde ud af via deltagere fra offentlige arbejdspladser og fra det private erhvervsliv i Brønderslev kommune. Udviklingsprojektet hedder Ro(man)tid og går ud på at hjælpe deltagerne med at identificere tidslommer i hverdagen, som kan bruges på læsning samt at hjælpe dem i gang med læsningen igen.

 

I første projektperiode blev deltagerne bl.a. introduceret til netlydbøger på en gåtur rundt i byen og de fik lejlighed til sammen at diskutere en bog de alle havde læst på forhånd.

”Jeg læser med ørerne hver dag på vej til og fra arbejde, da jeg her har en tidslomme, som jeg kan fylde med læsning.

Jeg hører især lydbøger via e-reolen, men også Podcast fra DR har min interesse”, udtaler bibliotekar Kirstine Grøngaard, Brønderslev Bibliotek

 

Erfaringerne viser at deltagerne gerne VIL læse og de fleste HAR læst meget førhen. Fællesskaber og inspiration er en vigtig forudsætning for at de begynder at læse igen.

 

”Jeg er kommet i gang med at læse mere kontinuerligt igen og har også meldt mig ind i en læseklub som mødes én gang om måneden.

Det er en super måde hvorpå man får læst noget, man ikke selv ville have fundet på at læse”, siger Bettina Vestergaard, Sekretariatet for Børn og kultur.

 

I anden projektperiode er bibliotekets målgruppe private dagplejere i Brønderslev kommune og her benytter vi også igen af en metodisk tilgang så det vi prøver kan bruges i andre sammenhæng bagefter.  

 

Dagplejerne har bl.a. udfyldt et tidsskema i tre dage som gjorde det muligt at få et overblik over, hvornår på dagen de kunne finde tid til læsning.

Dagplejerne er, over en tre måneders periode, i kontakt med Kirstine Grøngaard fra biblioteket som følger op på hvordan det går med læsning og kommer med ideer og inspiration til deltagerne.

 

Projektet er udtænkt i samarbejde med lektor i flow Frans Ørsted Andersen fra Aarhus Universitet, da det er påvist at læsning næsten altid bringer læserne i flowtilstand.  

Flowtilstand er et begreb vi alle kender til uden at tænke over det.

Du sidder og arbejder eller beskæftiger dig med en hobby:

Måske læser du en bog eller en god artikel, måske laver du mad eller løber orienteringsløb.

Hvad end det er, tiltrækker det din fulde opmærksomhed og koncentration, og du er i den tilstand, som inden for psykologien kaldes flow.

Udover at være behageligt i sig selv giver tilstanden også en række egenskaber, som er meget brugbare.

”Når man er i flow, er indlæringen optimal.

 

Det er attraktivt i et samfund, hvor vi hele tiden skal lære nyt.

Flow medfører, at man lukker ned for forstyrrelser eller ting, der ellers kræver mental energi.

 

Normalt er vi påvirket af impulser; man har ondt i ryggen, man er småsulten, eller måske lidt sur. Når man er i flow, lukker man ned for alt det. Alt ens mentale energi er samlet ét sted.

 

Ens kreativitet og entreprenørskab blomstrer, og den mentale energi betyder, at vi bedre får ideer, forståelse og indsigt”, forklarer Frans Ørsted Andersen.

Som om de egenskaber ikke var attraktive nok i sig selv, har flow også en række positive fysiske kendetegn. Hjerterytmen falder, og det samme gør vores niveau af kortisol – populært kaldet stresshormon.

 

Forskning viser, at flow-tilstand:

 modvirker stress

 er gavnligt for læring og personlig udvikling

 er fysiologisk sund

 styrker selvet – øger den mentale sundhed

 er en såkaldt coherence-tilstand, der er helse- og trivselsfremmende

 fremmer læseevnen og omvendt: læsning fremmer evnen til at være

 

Efter sommerferien skal vi i gang med tredje målgruppe som enten kan være fra det private erhvervsliv eller en offentlig arbejdsplads i Brønderslev kommune.

Hvis din virksomhed kunne have interesse i at deltage så kontakt Kirstine Grøngaard på kirstine.grongaard@99454545.dk

 

 

Fakta om projekt Romantid:

Projektet, som Vesthimmerlands Biblioteker i samarbejde med Rebild Bibliotek, Brønderslev Bibliotek og Mariagerfjord Bibliotekerne er sammen om, er blevet muliggjort, da Slots- og Kulturstyrelsens udviklingspulje for folkebiblioteker og pædagogiske læringscentre har tildelt 1.017.000 kr. til formålet.

Ultimate Web A/S