Lokalradioerne i Brønderslev

Hele Byens Radio

Hele Byens Radio
Algade 32
9700 Brønderslev
Kontakt: Torben Pedersen
nielsjorgen@9700.dk
Frekvens: 101,2 MHz
Sendetider: Mandag til fredag 18:00-19:00 og søndag kl. 12:00-22:00.
Programvirksomheden omfatter blandt andet følgende udsendelser:
- Den lokale puls (torsdag kl. 18:00-19:00)
- Fodboldmagasinet (søndag kl. 15:00-18:00).

Bestyrelse:
Torben Pedersen, Per-Christian Kjeldsen og Michael Toft Nielsen.

Radio og TV-nævnet er den kompetente tilsynsmyndighed.

 

 

 

Regnskab 2023 - Hele Byens Radio

kr. 144.618,71 (indtægter)
kr. 144.795,62 (udgifter)

Årets resultat:
-176,91

 

Ultimate Web A/S