Lokalradioerne i Brønderslev

Hele Byens Radio

Hele Byens Radio
Algade 32
9700 Brønderslev
Kontakt: Torben Pedersen
nielsjorgen@9700.dk
Frekvens: 101,2 og 91,5
Sendetider: Søndag kl. 12:00-22:00 og torsdag kl. 17:00-22:00.
Programvirksomheden omfatter blandt andet følgende udsendelser:
- Den lokale puls (torsdag kl. 17:00-19:00)
- Fodboldmagasinet (søndag kl. 15:00-18:00).

Bestyrelse:
Torben Pedersen, Per-Christian Kjeldsen og Michael Toft Nielsen.

Radio og TV-nævnet er den kompetente tilsynsmyndighed.

 

 

 

Regnskab 2020 - Hele Byens Radio

kr. 133.028,50 (indtægter)
kr. 136.396,72 (udgifter)

Årets resultat: - 3.368,22

 

Ultimate Web A/S