Lokalradioerne i Brønderslev

BIBLIOTEKET FÅR STØTTE TIL PROJEKT

05-02-2019

Der sættes fokus på nogle af de mindre byer

af Bente Kristoffersen, bibliotekschef

 

Nyt projekt på Brønderslev Bibliotek

 

I et nyt projekt skal Brønderslev Bibliotek sætte fokus på livets svære emner.

 

Slots- og Kulturstyrelsen har netop offentliggjort listen over de projekter, der har fået tilskud fra deres udviklingspulje og Brønderslev Bibliotek er med på listen med et projekt kaldet ”Litterære Livsvidner”.

 

Projektet hedder sådan fordi det skal binde livets historier mellem mennesker, litteraturen og vise nye veje i vores egne historier.

 

Ideen bag projektet er at skabe fællesskaber der med fokus på litteraturen skal skabe rum for at snakke om de svære dele af livet som fx sorg, skilsmisser og ensomhed. Projektet skal samle forskellige aldersgrupper i mindre byer, i første omgang er der samarbejde med Agersted og Asaa.

 

Bibliotekschef Bente Kristoffersen fortæller:

”Vi er rigtig stolte af, at Slots- og Kulturstyrelsen har valgt vores projekt og givet det støtte. Det betyder rigtig meget for os at have denne mulighed for at udvikle nye tilbud til borgerne i Brønderslev Kommune. I

 

denne omgang har vi fokus på nogle af kommunens mindre byer, og jeg håber vi kan være med til at udvikle nye fællesskaber og sætte vores mobile bibliotek i spil på nye måder. Vi har nogle stærke samarbejdspartnere og glæder os til at udvikle dette projekt sammen.

 

Projektet skal gerne give os nogle nye ideer til, hvordan litteraturen og biblioteket kan gå nye veje”.

 

Projektet som skal løbe over de næste to år ender ud med undervisningsmateriale, der kan bruges ind i den åbne folkeskole og være med til at skabe dialog og forståelse for livets skyggesider gennem litteraturen.

 

En af ideerne i projektet er også at få skrevet nogle nye historier om livet i mindre byer, hertil er Brønderslev Forfatterskole med til at skrive om, hvordan livet føles, når det er svært. 

 

Projektleder Louise Eltved Krogsgård uddyber:

”Det bliver rigtig spædende at arbejde med nye samarbejdspartnere og den måde at udvikle i samskabelse er en vi på Brønderslev Bibliotek er rigtig glade for.

 

Det betyder, at vi kan være med til at danne nye fællesskaber på tværs af kommunen og på tværs af arbejdspladser til glæde for kommunen.

 

Det vigtige er, at vi er nysgerrige på at udvikle løsninger, som giver mening i borgernes liv.

 

Dette projekt er også en ny udfordring for os som bibliotek og det kræver at vi er modige i at kunne gå ind i svære emner, selv om vi jo godt ved at litteraturen er rigtig god til netop at berøre svære emner, men denne gang skal vi også selv i spil.

 

Det glæder jeg mig til at prøve kræfter med.”

 

Projektet går som det første i gang med at nedsætte arbejdsgrupper og lære hinanden at kende på tværs af faggrupper.

Projektet har fået 426.690 kroner i støtte til dets toårige projektarbejde.

 

 

Ultimate Web A/S