Lokalradioerne i Brønderslev

DA CORONA RAMTE BIBLIOTEKET

12-05-2020

Af Bjarne Axelsen (Radio 101,2 FM)

Radio 101,2 FM har modtaget en beretning om, hvordan nogle af bibliotekarerne har tænkt kreativt, mens bibliotekerne var lukkede på grund af COVID-19.


 

Af Jytte Albrektsen (bibliotekar)

Selvom biblioteket har været lukket p.g.a. Corona, så har bibliotekets ansatte ikke bare siddet derhjemme og arbejdet på computeren og holdt møder.

 

Efter Brønderslev kommunes beslutning om at iværksætte ”fælleserklæringen”, der betød at kommunale medarbejdere kunne tilbyde deres hjælp i børnehaverne i en presset tid, bød biblioteket ind med et tilbud om sprogstimulering tre dage om ugen for en mindre gruppe af børn i de institutioner, der ønskede det.

 

Fire medarbejdere fra børneteamet har efterfølgende været ude i børnehaver rundt om i kommunen for at give et fagligt indspark i børnenes hverdag med udgangspunkt i de bøger og historier, børnene elsker.

 

Arbejdet falder fint i tråd med bibliotekets ønske om at understøtte forældre og børneinstitutioner i at udvikle børns sprog, da forskning viser, at tidlig sprogindsats er afgørende for barnets sprog og læsefærdigheder.

 

Oplæsning, sang, rim og remser hjælper sproget på vej og ælter hjernen, styrker sprogudviklingen og giver de voksne gode stunder med børnene.

 

Josephine Valentin har været i børnehaven Sct. Georgsgården, Brønderslev, hvor der er blevet fortalt historier og leget med bøgernes indhold.

 

Nogle har lært at lave bogstaver med kroppen – hvordan laver man et lille a?

 

Hvordan ser D’s tykke vom ud, når den laver en lille svingom? Børnene har også fortalt, hvor meget de savner deres besøg af bogbussen.

 

”Den har jo ikke været her en HEL uge!”, som en af børnene fortørnet udbrød. "Og holder den så virkelig bare der i garagen?!"

 

Klokkerholm børnehave har haft dialogisk læsning med Rikke Ejlertsen – både de små og store – i en nærliggende have, som børnehaven har lånt.

 

Der har været sprog-fitness med Zoologisk Have som tema, hvor børnene imiterede dyr uden at måtte sige dyrenes navne – og hvordan er det nu en krokodille bevæger sig?

 

Børnene har klaret det så godt, de er seje og vil gerne have besøg fra biblioteket og lavet noget anderledes.

 

Stor respekt har Rikke også for de seje pædagoger, for hvis ikke pædagogen Linda var så overbevisende i rollen som en farlig løve, så var børnene ikke blevet så engageret i sproglegen.

 

Da Rikke fortalte, at hun parkerede sin bil på bogbussens faste holdeplads ved børnehaven udbrød et barn:

”Det er altså virkelig lang tid siden bogbussen har været her. Nok 10 år!”

 

I børnehaven Troldehøj i Ø.Brønderslev har Jette Madsen lavet sprogstarts-forløb med de 4-5-årige, hvor der bl.a. er blevet snakket om biblioteket og bøger gennem bogen 'Willi på biblioteket' af Kirsten Sonne Harild.

 

En snak om forskellen på bogstaver og tal udmundede i en bogstav/tal-stafet, hvor børnene skiftedes til at løbe ud på græsplænen og finde enten et bogstav eller et tal.

 

For en lille gruppe drenge, hvor to af dem var to-sprogede, fortalte Jette eventyret 'De tre bukke bruse' ved hjælp af bibliotekets sprogkuffert.

Bagefter var det drengenes tur til at fortælle historien.

 

Mens de yngste spiste madpakker, læste Jette bøger højt, og det blev til fire bøger, som børnene slugte med begejstring.

”En mere”, blev der råbt, og det kan en bibliotekar jo ikke stå for!

 

Jytte Albrektsen har været på besøg i børnehuset Brundur, Brønderslev, med Sprogtrolden for de 2-4-årige, og med sig havde hun sin guitar og store dukker.

Den store trold fra eventyret 'De tre bukke bruse' og ulven fra 'Ulven og de tre små grise', fik selv de større børn til at rykke lidt tilbage, og det kneb slet ikke med at sidde stille og lytte.

 

Der blev sunget alle de sange, børnene elsker – hoppet og danset og lyttet til historierne, og det var meget tydeligt, at alle børnene elsker at synge og få fortalt historier. I en hverdag, der er meget forandret for både børn og pædagoger, er Sprogtrolden et lille frisk pust, og musik, fortællinger og fagtesange er noget, der gør alle glade.

 

 

Det har været nogle dejlige oplevelser ude i børnehaverne, og vi kan godt mærke, at børnene har savnet de bøger, de plejer at komme ud og låne i Det Mobile Bibliotek.

Der har været en god og positiv stemning alle de steder, vi har været, og det er imponerende, hvor gode rammer der, trods Corona, håndvask og afstand, er i børnehaverne.

 

Stort skulderklap til alle de dygtige og engagerede ansatte i institutionerne!

Biblioteket er nu i gang med planlægningen af genåbningen, men vi håber, at hvis ikke børnene kan komme på biblioteket eller Det Mobile Bibliotek må besøge institutionen, så kan vi komme ud med lidt ny inspiration, til alt bliver normalt igen.

 

Ultimate Web A/S