Lokalradioerne i Brønderslev

FOREDRAG OM BRØNDERSLEVS KVARTERER

07-09-2021

Er du fra Valby eller Chicago?

Foredrag om kvartererne i Brønderslev og deres historie ved museumsdirektør Anne Provst, Museum for Forsyning og Bæredygtighed.

I Brønderslev findes mange forskellige kvarterer.

Der er kvarteret omkring stationen, hvor husene fra jernbanens etablering i 1871 skød op langs blandt andet Bredgade og Algade.

Valby-kvarteret med de karakteristiske dobbelthuse, som Peder Nielsen fik bygget til sine medarbejdere. Det nu for længst forsvundne Øster Allé-kvarter og flere nye og nyere parcelhuskvarterer.

Byen har udviklet sig fra det, i begyndelsen af 1900-tallet, ret fortættede område øst for jernbanen.

I første omgang i området umiddelbart omkring byens centrum, særligt mod nord, hvor Gravensgade, Vestergårdsgade, Christiansgade, Frederiksgade og Danmarksgade bebyggedes.

Byen udviklede sig også langs Bredgade i retning mod landevejen, hvor krobyen i midten af 1800-tallet havde udviklet sig, og på arealet mellem jernbanen og Vestergade.

Siden 1950’erne er flere parcelhuskvarterer kommet til, og byen har bredt sig, så den fylder næsten hele området mellem den nye baneføring og den føromtalte hovedvej, og samtidig er byen vokset mod nord.

Ved foredraget vil nogle af Brønderslevs meget interessante kvarterers historie blive fortalt og kædet sammen med Brønderslevs historie og byudviklingshistorie generelt.

 

Hvor og hvornår?

Brønderslev Bibliotek
Torsdag den 23. september kl. 16-17.30.
Pris: 50 kr.

Arrangeret i samarbejde med MOSS i anledning af Brønderslevs 100-års jubilæum som købstad.

 

Ultimate Web A/S