Lokalradioerne i Brønderslev

MULIGHED FOR KOMPENSATION

11-05-2020

Af Bjarne Axelsen (Radio 101,2 FM) 

Idrætsforeninger kan få dækket corona-tab

 

Ansøgningsfrist: 15. maj 2020!

Idrætssamvirket i Brønderslev Kommune gør opmærksom på, at idrætsforeninger kan søge kompensation i forbindelse med tab, som relaterer til Coronakrisen.

Sådan oplyser Poul Lønbro, der er kasserer i Idrætssamvirket Brønderslev. 

Vejledning til ansøgning kan hentes
elektronisk hos DIF eller DGI.

Er der spørgsmål hertil kan Idrætssamvirket eller Jeppe Østergaard, Brønderslev Kommune kontaktes!

Jeppe.ostergaard@99454545.dk er mailen til Jeppe Østergaard. 

 

Hvad kan der søges tilskud til? 

DIF og DGI's Corona-hjælpepuljes formål er at yde et ekstraordinært tilskud til lokale idrætsforeninger for at afbøde de økonomiske
konsekvenser, som foreninger oplever som følge af nedlukning for aktivitet i forbindelse med COVID-19. 

Dette kan eksempelvis være i form
at tilskud til dækning af:

 * Afholdte udgifter til halleje og forplejning til mindre arrangementer (maks. 350 deltagere), der er aflyst som følge af nedlukning for aktivitet i forbindelse med COVID-19.

 * Tabte nettoindtægter fra medlemsindbetalinger (kontingent eller køb
af specifikke træningstilbud) som følge af nedlukning for aktivitet i
forbindelse med COVID-19.

 * Tabte nettoindtægter fra foreningsarbejde på festivaler, markeder
og øvrige arrangementer, der er aflyst som følge af nedlukning for
aktivitet i forbindelse med COVID-19.

 * Tabte nettoindtægter fra egne arrangementer, der er aflyst som
følge af nedlukning for aktivitet i forbindelse med COVID-19.

 * Tabte sponsorindtægter som følge af nedlukning for aktivitet i
forbindelse med COVID-19.

 

BEMÆRK:

Ansøgere kan kun søge om dækning af tabte nettoindtægter,
hvilket vil sige, at ansøgere skal modregne eventuelle besparelser eller reducerede udgifter, som foreningen måtte have haft i perioden
for nedlukning for aktivitet i forbindelse med COVID-19.

Ansøgninger om tilskud til dækning af tabte nettoindtægter og sponsorindtægter skal
tage udgangspunkt i faktiske tilsvarende regnskabstal i foregående regnskabsår.

Sådan oplyser Poul Lønbro, der er kasserer hos Idrætssamvirket Brønderslev. 

 

 

 

Ultimate Web A/S