Lokalradioerne i Brønderslev

MUSEUM FOR FORSYNING OG BÆREDYGTIGHED

24-01-2019

Kommunens museer skifter navn

MOSS logo copy.jpg

 … er navnet på museet, der tidligere var kendt som Museerne i Brønderslev Kommune.

Museets nye strategi fokuserer museets arbejde på forsyning.

Dette gøres gennem forskning i og formidling af opdyrkning og drift i henholdsvis Vildmosen, Sømosen og Storskoven og energiudvinding fra drift af møller.

Udgangspunktet for forsyningshistorien er mennesker i samspil med natur, mennesker der samler sig for at sikre overlevelse og størst mulig succes.

Samfundsdannelser – i moserne, i landsbyerne, omkring slottene, i købstaden - mennesker i Vildmosen, Møllerne og på Jyske Ås.

For at forstå nutiden må man kende fortiden.

Forsyning har gennem historien været en både hård og forurenende affære.

Heldigvis er vi i Danmark gået forrest i udviklingen af mere bæredygtig forsyning, bæredygtig drift og bæredygtig levevis.

MOSƧ’ fokus på forsyningshistorie rækker ikke kun ind i historien.

Museet ønsker at anvende viden om fortiden til at skærpe menneskers fokus på og forståelse for bæredygtighed, forsyning, opdyrkning og drift nu og i fremtiden.

”Museets navn skal selvfølgelig afspejle dets arbejdsområde, og i øvrigt har det ind imellem været svært for folk at forstå, hvad Museerne i Brønderslev Kommune var.

Var det kommunens museum, var Vildmosemuseet og Dorf Møllegård en del af Museerne i Brønderslev Kommune eller noget helt andet.

Efter museumsfusioner og -adskillelse, kommunesammenlægning og fokusering af ansvarsområder er det helt væsentligt, at museets navn signalerer det, som museet er, og at det står for hele museet.” siger museumsleder Anne Provst.

Bestyrelsesformand Jens Tofting tilføjer:
”De to formidlingsteder – Vildmosemuseet og Dorf Møllegård – beholder selvfølgelig deres navn, men selve museets navn, det signalerer én enhed og ét fokus.”

 

 

Ultimate Web A/S