Lokalradioerne i Brønderslev

NØD-BIBLIOTEK I DRONNINGLUND

11-03-2019

Det skal være skidt, før det bliver godt!

 

Slotsgade i Dronninglund skal gennem det næste stykke tid gennemgå en større forvandling som en del af projektet ”Genform Dronninglund”.

Det er politikernes ønske at genskabe Slotsgade i en mere moderne udgave og det betyder at Dronninglund Bibliotek også ombygges og samles under et tag.

Det nuværende børnebibliotek er solgt og glasgangen som lige nu forbinder børne- og voksenbiblioteket skal rives ned.

Dermed kan der skabes en ny central plads og bytorv mellem rådhuset og biblioteket, som bliver kaldt Apotekerhaven. 

Her vil der kunne afholdes arrangementer og der bliver en dejlig legeplads til børnene.

Arbejdet er gået i gang og nedrivningen af glasgangen sker fra mandag den 18. marts. 

Derfor vil der blive lavet et ”nødbibliotek” i det nuværende voksenbibliotek, Slotsgade 47, og det betyder at alle vil kunne mærke forandringerne.

For at få plads til børnematerialer for de yngste, oprettes børnebibliotek i den nuværende læsesal.

”Vi vil gøre alt for at få skabt en anden hyggelig krog til vores trofaste avislæsere”, siger Bent Jørgensen, stedfortræder Brønderslev Bibliotek.

”Det er jo vigtigt at de mange småbørnsforældre, dagplejere og institutioner stadig kan benytte biblioteket. 

I forbindelse med byggeriet bliver p.pladsen ud mod Erantisvej inddraget til byggeplads, og der vil derfor kun være adgang til Biblioteket fra Slotsgade”.

Projekt ”Genform Dronninglund” og nedrivningen af glasgangen ved biblioteket er starten på en længere proces, der vil strække sig hen til oktober måned. 

”Vi er godt klar over, at det giver nogle udfordringer for bibliotekets brugere i Dronninglund, men det vil give biblioteket og midtbyen et kæmpe løft”, konstaterer bibliotekschef Bente Kristoffersen.

”At få samlet alle bibliotekets funktioner under et tag bliver rigtig godt, og vi er sikre på, at vores brugere vil blive glade for det”.

Bibliotekets brugere kan fortsat benytte biblioteket i samme tidsrum som nu, hvor der både er betjent og ubetjent åbningstid. 

Alle interesserede kan følge arbejdet med ombygningen af Dronninglund Bibliotek på bibliotekets hjemmeside www.bronderslevbib.dk

 

Ultimate Web A/S