Lokalradioerne i Brønderslev

TILBUD TIL SÅRBARE BØRN OG UNGE

19-05-2020

Af Bjarne Axelsen (Radio 101,2 FM) 

Et fritidsliv gør en forskel

 

Covid19 har sendt børn og unge i hjemmeskole og langt væk fra venner og fritidstilbud.

Det har haft store konsekvenser, hvor mange unge føler sig ensomme og utrygge. 

Med flere måneder hjemme og uden muligheden for at kunne snakke med venner og skolelærere om deres situation, kan tiden sætte tunge spor.

Nu begynder skoledagen at vende tilbage, men for mange børn og unge vil utrygheden og ensomheden hænge ved, og påvirke dem også fremover.

Fritids- og Kulturinstitutionerne i Brønderslev Kommune har derfor udarbejdet et tilbud netop til sårbare børn og unge, som har brug for et tilbud, hvor fritids- og kulturaktiviteter kan give lidt adspredelse og redskaber til at bearbejde deres oplevelser og følelser.

Fritids- og Kulturchef Lotte Holt Worup udtaler:

”Vi ved, at det at få et fritids- eller kulturtilbud kan gøre en kæmpe forskel.

Det giver mulighed for at bearbejde alle de svære følelser, men også at give et frikvarter fra alle de bekymringer, der kan fylde i hverdagen i denne særlige situation.”

Folketinget har vedtaget en bred aftale, der skal sikre at børn og unge, som er påvirket af Covid19 situationen får relevante tilbud, og her er netop fritids- og kulturtilbud nævnt som centrale til at give sårbare børn og unge hjælp til at håndtere den usædvanlige situation.

Det betyder også, at selv om de involverede institutioner er delvist lukkede, er der dispensation for tilbud til sårbare målgrupper.

Lotte Holt Worup fortsætte: “Brønderslev Kommunes Fritids- og Kulturinstitutioner har sammensat et spændende tilbud til både enkelte børn og unge, men der er også mulighed for tilbud til mindre grupper.

Det er kommunens skoleledere og socialrådgivere som vurderer, hvilke børn tilbuddene kan gavne og anviser børnene. 

I Fritids- og Kulturafdelingen er vi glade for at kunne være med i denne aftale og være med til at sikre kommunens børn og unge den bedst mulige trivsel.”

Brønderslev Bibliotek, Kulturskole og Ungdomsskole indgår i tilbuddet, og har alle lavet forløb frem til sommerferien, hvor alt fra podcast, fisketure og e-musik kan være tilbud til de børn og unge, der har brug for et særligt tilbud.

Herefter vil erfaringerne vise, om der er brug for flere tilbud også efter sommerferien. 

Ultimate Web A/S