Lokalradioerne i Brønderslev

KONSTITUERING I BRØNDERSLEV GOLFKLUB

22-03-2023

Stor forening med ambitioner

Den nye ledelse/bestyrelse i Brønderslev Golfklub har nu konstitueret sig efter afviklingen af den ordinære generalforsamling, hvor der af generationsskifte, arbejdsmæssige og helbredsmæssige årsager skulle vælges 6 personer.

1 blev genvalgt og 5 nyvalgt.

Et godt hold er nu sat, hvor de overordnede opgaver og ansvar er fordelt på flere hænder.

Formand:

Thomas Sørensen … genvalgt, men ny som formand

Næstformand og baneansvarlig:

Morten Jensen … nyvalgt

Kasserer:

Peter Møller .. ikke på valg

Kommunikationsansvarlig:

Jes Jacob … nyvalgt

Sportsansvarlig:

Oliver Wittrup Mortensen … nyvalgt

Serviceansvarlig:

Majbritt Iversen … nyvalgt

Klubhusansvarlig:

Ole Lengsø … nyvalgt

 

Der er rigtigt mange udfordringer ved at drive en forening, uanset om det er sport, kultur eller andet, og en kompakt medlemsskare samt en helt masse frivillige hænder er et helt nødvendigt fundament, for at drive en forening som Brønderslev Golfklub.

Derfor har bestyrelsen til alle tider fokus på medlemsjagt, …og målet for den nye bestyrelse på den korte bane er at hæve medlemstallet fra de nuværende godt 1.100 medlemmer til godt 1.200 medlemmer.

Drømmescenariet på den lange bane er 1.400 – 1.450 medlemmer, som golfbanen i Brønderslev i øvrigt har kapacitet til.

Vi har en fantastisk golfklub med 3 sløjfer ( 27 huller) samt en ”pay and play” på 9 huller beliggende i en fantastisk natur. Med 3 sløjfer kan man vælge de 2, når man spiller 18 huller, og dermed kan der blive en god variation på golfrunden, der typisk tager 3 – 4 timer.

Som den ene af de to eneste klubber i Vendsyssel med 3+ sløjfer er det givetvis de fint varierede 27 huller i klubben, der trækker medlemmer, der i øvrigt kommer fra byer overalt i det midterste Vendsyssel og sydpå… endda også fra Aalborg, hvor der kan være store udfordringer med at få spilletider i de to klubber der.

Disse ting er ganske givet grundlaget for, at Brønderslev Golfklub både er Vendsyssels største golfklub, samt Brønderslev Kommunes største sportslige forening.

Brønderslev Golfklub har tidligere haft flere medlemmer, men der er igennem årene kommet flere golfklubber til, men tilbuddene fra andre sportsgrene m.fl.  påvirker også medlemstallet. Bestyrelsen ser rigtigt store udviklingsmuligheder for klubben i et noget svært fritidsmarked for fremtiden. Massiv markedsføring, gode fortællinger, passe godt på vores mange frivillige og ledere, fine omgivelser, supergode klubhusforhold, med en præmieret golfcafe, der er bortforpagtet, med en optimeret golfbane, med spændende og anderledes træningstilbud med klubbens ansatte golfpro/træner, som er en af de ypperste i Danmark, med golfophold, osv. osv., således der er optimale forhold for såvel medlemskredsen samt de 5.500 – 6.000 gæstespillere, der årligt besøger vores klub.

For at give et medlemskab mere værdi samarbejder Brønderslev Golfklub med de øvrige nordjyske klubber, venskabsklubber i Danmark, i alt 27 klubber, hvor der kan spilles golf hos disse til halv pris.

Derudover har klubbens medlemmer mulighed for … ved at betale et beløb på kr. 975,00,00 årligt udover fuldt kontingent … at spille frit på golfbanerne i Sæby, Hjørring, Hals og Ørnehøj, Aalborg.

Brønderslev Golfklub deltager også i diverse turneringer, hvor vores 1 division ligger lige i hælene på den øvrige elite her i Danmark.

Brønderslev Golfklub har 12 ansatte, hvortil ikke mindst kommer ca. 100 frivillige samt vores fantastisk gode samarbejdspartnere/sponsorer, der alle er det helt fundamentale grundlag til at bistå med arbejdet for at drive klubben på allerbedste måde i dagligdagen.

 

 

 

 

Ultimate Web A/S