Lokalradioerne i Brønderslev

POLITIK

18-03-2018

Regionsgeneralforsamling hos Kristendemokraterne

Kristendemokraterne i Nordjylland har holdt regionsgeneralforsamling fredag den 16.3 på Hotel Sanden Bjerggård i Slettestrand.
Der var 30 deltagere.

 

Henning Feldtmose, Strandby blev genvalgt som reigonsformand

Til bestyrelsen blev valgt: 
- Martin Grarup, Vrå,
- Inge Marie Sonne, Brønderslev
- Evan Stårup, Thisted,

 

Efter generalforsamlingen talte Jackie Damkjær Hansen fra KDUP(KDs ungdomsparti) om deres fremtidsvisioner.

1) støtte organisatorisk og politisk op om Kristendemokraterne samt påvirke de politiske beslutningstagere. 

2. deltage i skolevalg i januar 2019, hvor målet er at få 2% af stemmerne. 

3. etablere foreninger samt hjælpe og dygtiggøre unge til at varetage politiske opgaver.

4. at opnå 200 medlemmer i 2019.

 

Indlæg af nyvalgt regionsmedlem Marianne Karlsmose fra Region MIdtjylland.

Hun fortalte om regionsvalget hvor det er svært at føre valgkamp da det er længere væk fra borgerene end kommunalvalg. 

Hun arbejder i regionen med at få et børnehospice til regionen. 

Folketinget har bevilget 3,4 millioner kr. til forundersøgelser til børnehospice i Vest Danmark.   

I Midtjylland er tvang i psykriatrien steget, mens det er generelt faldende i landet.

KD har fokus få bedre forhold i psykriatrien.

 

KD vil i Region Nordjylland arbejde for følgende:

1) forsat arbejde for flere hospicepladser, 3 mere til frederikshavn, derefter er det Thisted.

2. Kd vil styrke det pallative team, hvor focus er på den totale smerte fysiske og psykiske samt social og eksistentiel.

3) at pyskriatrien styrkes herunder at der bliver søgt midler fra satspuljer.

4) hvordan det går med sygehusområdet bla. med thisted sygehus, der kommer under Ålborg universitetshospital .

5) at der forsat bliver patienthotel

6) hvordan går det med abortrådgivning, vil arbejde på en ny høring inden for dette område.

 

Ultimate Web A/S