Lokalradioerne i Brønderslev

POLITIK: LO sætter ulighed på dagsordenen

30-10-2018

Den danske model giver tryghed

 

af Ole Andersen
formand, LO Brønderslev Dronninglund

I Nordjylland og specielt i Brønderslev kommune er vi særligt afhængig af en velfungerende flexicurity model – den danske model og en god dagpengedækning ved ledighed.

Vi har i LO Brønderslev-Dronninglund bestyrelse drøftet ledigheden og den økonomiske dækning, hvis man bliver arbejdsløs.

Ved at se tilbage på dækningsbidraget af understøttelsen de sidste 20 år, kan vi se, at kompensationsgraden er faldet støt, siger formanden for LO Brønderslev-Dronninglund Ole Andersen.

Vi kan ikke være bekendt at skabe utryghed for alle lønmodtagere ved at underminere den danske model.

Siden 2004 har den gennemsnitlige ledighed været på næsten 2.300 i LO Brønderslev-Dronninglund område som er Brønderslev kommune.

Vi skal skabe tryghed for dem og for de næsten 300.000 der på landsplan er i berøring med dagpengesystemet om året på trods af den positive økonomiske udvikling i Danmark.

Dagpengeforsikringen skal styrkes så den følger lønudviklingen.

Værdien af dagpengene er faldet voldsomt siden 2004.

Forringelsen svarer til et minus på 2.500 kroner om måneden eller ca 30.000 kroner om året.

Vi har brug for en dagpengesats som giver lønmodtagerne tryghed i arbejdslivet og ro på arbejdsmarkedet. 

I LO fagbevægelsen har vi gjort opmærksom på dette igennem mange år, men for døve ører.

Det er en mærkelig holdning som regeringen har når de siger, at bare dem der er på offentlig forsørgelse, får færre penge, vil de finde et arbejde.

Det er absolut en helt forkert konklusion, fortsætter LO Brønderslev-Dronninglund formand.

Jeg er glad for, at LO toppen og LO fagbevægelsen nu sætter denne ulighed på dagsordenen, for der skal tales højt for at få ørenlyd.

Med et snarligt folketingsvalg, er forringelserne af dagpengene bestemt et område som vi, også lokalt i LO Brønderslev-Dronninglund, vil sætte fokus på.

Vi skal ikke lave private lønforsikringer men det solidariske dagpengesystem.

Husk på, at A-kassemedlemmerne selv betaler 8 milliarder kroner, svarende til 65 % af udgifterne til dagpengesystemet og det er stigende.

Et godt og attraktivt dagpengesystem er en stor fordel for virksomhederne igennem den danske fleksible model, slutter Ole Andersen LO Brønderslev-Dronninglund formand.

 

Ultimate Web A/S