Lokalradioerne i Brønderslev

Radio Veronica:

Radio Veronica
Algade 32
9700 Brønderslev
Kontakt: Jeppe Bisgaard
thomas@9700.dk
Frekvens: 101,2 MHz
Sendetider: Mandag til fredag kl. 19:00-22:00.
Programvirksomheden omfatter blandt andet følgende udsendelser:
- Den lokale radioavis (mandag kl. 19:00-20:00).
- Den lokale radioavis (tirsdag kl. 19:00-20:00).
- Den lokale radioavis (onsdag kl. 19:00-20:00).

Bestyrelse:
Jeppe Bisgaard, Bjarne Yssing og Kirsten Lauritsen

Radio og TV-nævnet er den kompetente tilsynsmyndighed.

 

 

Radio Veronica, regnskab 2021

kr. 141,103,03 (indtægter)
kr. 141.774,24 (udgifter)

Årets resultat:
-671,21

 

 

Ultimate Web A/S